Tillbaka till översikten

140 nya ungdomsbostäder i Åhusen

torsdag 26. oktober 2017

Entreprenadbolaget Serneke kommer bygga 170 lägenheter i Åhusen i Upplands Väsby varav 140 ska bli ungdomsbostäder. De 170 lägenheterna kommer delas upp i tre olika bostadshus med mellan fyra till sex våningar och kommer ligga precis vid Väsbyån. Projektet är för tillfället inne i sin första fas bestående av utredningar och upprättande av en slutgiltig budget medan den kommande andra fasen kommer bestå av själv produktionen och framtagande av bygghandling. Samtliga lägenheter förväntas stå klara för inflyttning någon gång under år 2020. Letar du själv efter en ungdomsbostad kan du snabbt och enkelt påbörja jakten här.

Den rådande bostadsbristen har slagit väldigt hårt mot ungdomar och studenter som i allt större utsträckning tvingas bo kvar hemma eller flytta mellan tillfälliga boenden trots en önskad om egen bostad. Serneke Byggs arbetschef Marie Engström ser det nya projektet med ungdomsbostäder som mycket glädjande då det är ett bra sätt att kunna bidra till ungas möjlighet till en egen bostad. Beställare av projektet är Väsbyhem som är ägt av Upplands Väsby kommun och redan idag har en stark roll som samhällsbyggare kommunen. Projektet med de tre bostadshusen blir det första samarbetet mellan Serneke och Väsbyhem.