Tillbaka till översikten

Fler söker efter bostad att hyra

tisdag 19. september 2017

Priserna på den svenska bostadsmarknaden har de senaste åren ökat i stadig takt. Främst är det storstäderna som har stått för de största prisökningarna, där Stockholm, Göteborg och Malmö ligger i framkant. Detta har bland annat resultaterat i att bopriserna i Stockholm nådde nya nivåer när rekordsummor noterades tidigare i år. Kvadratmeterpriset för bostäder i Stockholms innerstad har nu passerat 94.000 – vilket är en rekordnotering. Det är därför fler som ser sig om efter en bostad att hyra, då man helt enkelt saknar finansiering för att slå sig in på bostadsmarknaden via bostadsköp.

För många som sitter tryggt på bostadsmarknaden ses ofta prisökningarna som något positivt. Det pratas då om en välmående ekonomi och om bostadsvinster. Men precis som med allt annat så finns det två sidor av samma mynt. Stigande bostadspriser gör det svårare för många grupper i samhället att slå sig in på bostadsmarknaden och riskerar istället att helt hamna utanför. Därigenom har en disskusion väckts angående att det ska finnas mer tillgängligt på marknaden för den som letar efter en bostad att hyra. Disskussionen har även fokuserat en del på att priserna på bostadsmarknaden dragit ifrån samhällets inflation överlag och att det därför är markant svårare att etablera sig på bostadsmarknaden idag än för ett par decennier sedan.

Är du en av dem som letar en bostad att hyra? Du kan i så fall börja med att kolla in denna sida där hela syftet är att göra det enklare att finna en hyresbostad. Det kan dels vara en god hjälp under processen med att finna en bostad, men även den där ordentliga starten man kan behöva när man börja leta efter nytt boende.