Tillbaka till översikten

Funderar du på att hyra lägenhet? Så mycket höjs hyran till 2018

tisdag 31. oktober 2017

Varje år förhandlar Hyresgästföreningen om hyressättningen för 330 000 lägenheter bara i Stockholm. Innan du bestämmer dig för att hyra lägenhet är det en god idé att kolla upp hur hyreshöjningarna blir till nästkommande år, för att försäkra dig om att hyressättningen inte sträcker sig utanför din budget. Under förra året tecknades fleråriga avtal för en del av de 330 000 lägenheterna vilket innebär att inte alla lägenheter berörs av de nya förhandlingarna. Totalt är det 211 000 lägenheter som fått sin hyra bestämt för 2018 av Hyresgästföreningens senaste förhandlingar med bostadsbolagen i Stockholm. Om du själv är ute efter att hyra lägenhet kan du på ett enkelt sätt få en överblick över marknaden här.

För merparten av lägenheterna i Stockholm har överenskommelser gjorts mellan Hyresgästföreningen och olika allmännyttiga bostadsbolag i staden. För dessa ligger den genomsnittliga hyreshöjningen på 0.67 procent, medan hyreshöjningen är marginellt högre på 0.7 procent när överenskommelser gjorts med privata fastighetsägare. Avtalen med privata fastighetsägare gäller dock endast knappt 2 000 lägenheter. Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari är nöjd med förhandlingarna och anser att hyreshöjningarna håller en rimlig nivå. Vill du hyra lägenhet i Stockholm kan du påbörja letandet här.