Goda nyheter för dig som söker studiebostad – regeringen lovar storsatsning

Regeringen har gått ut med löfte om att 21 000 nya studiebostäder ska byggas runt om i landet. Den nya satningen är ett försök att råda bot på den rådande bostädsbristen i de större städerna
13. september 2017 | Skrivet av: Redaktionen
Goda nyheter för dig som söker studiebostad – regeringen lovar storsatsning

Regeringen har gått ut med löfte om att 21 000 nya studiebostäder ska byggas runt om i landet. Den nya satningen är ett försök att råda bot på den rådande bostädsbristen i de större städerna. Under perioden 2008 till 2012 byggdes kanppt 500 nya stundentbostäder, en siffra som bara i år kommer mer än tiodubblas till runt 6 200. Sveriges förenade Studentbostäders (SFS) vice ordförande Jacob Adamowicz ställer sig mycket positiv till regeringens beslut och menar på att studiebostadssituationen kommer bli stabilare inom det kommande decenniet. Om du är på jakt efter en studiebostad kan du snabbt och enkelt påbörja ditt letande här.

Även om det nya löftet är ett steg i rätt riktning kvarstår problemet i nuläget för många nuvarande studenter som söker studiebostad. Enligt SFS är det inte ovanligt att studenter får vänta i mer än en termin innan de tillgång till en bostad på den nya studieorten. Ett av regeringens huvudkriterier är att alla de nya studiebostäderna ska vara anpassade efter studenter och deras behov och inkomster. Det är alltid dyrare med nya bostäder än gamla, men kravet på de nya studiebostäderna är att hyran ska hållas nere till rimliga nivåer. Hyressättningarna är framtagna efter nära konsultation med diverse studieorganisationer och kommer ligga på mellan 4 000-5 000 kronor. Huvudfokus kommer primärt riktas mot landets största studieorter med 3 000 studiebostäder i Stockholm, 2 000 i Uppsala och 2 500 i Lund.