Tillbaka till översikten

Har priserna vänt för bostäder i Stockholm?

tisdag 30. maj 2017

Man hör tätt om ökade bostadspriser – inte minst för bostäder i Stockholm – och om rädslan för en kommande bostadsbubbla. Men hur mycket har egentligen bostäderna ökat i pris? Sedan andra kvartalet 1993, när Sverige började repa sig efter 90-talets tidiga finanskris, har bostäderna i Stockholm ökat med hela 367%, en siffra som får de flesta att dra efter andan. Jämför man mot landets genomsnittliga ökning under samma period, där Sveriges bostadsmarknad över tid har ökat med 230%, är det tydligt hur bostäder i Stockholm har skenat iväg i prisutvecklingen jämfört med övriga landet. Gemensamt är dock att ökningen i princip varit konstant under de senaste decennierna bortsett från finanskrisen på 2000-talet som fick bostadsmarknaden att gunga i perioden 2007-2013. Även då återhämtade sig bostadsmarknaden och priserna har efter det fortsatt att skjuta i höjden. Om man istället zoomar in och analyserar den nuvarande trenden på bostadsmarknaden genom att kolla på de senaste månaderna, kan man faktiskt se indikationer till att prisutvecklingen kan vara på väg att ändras. Jämför man prisutvecklingen för bostäder i stockholm som ”bara” gick upp med 4% under 2016 med prisutvecklingen i Malmö som landade på 17% i samma period indikerar det på en viss avmattning av den absolut pristoppen – samt att resten av landet inhämtar avståndet till huvudstadens bostadspriser. Det kan därför vara en god idé för den som är på bostadsjakt att spana in utbudet nu, medans priserna för bostäder i Stockholm står relativt stilla och innan landets övriga storstadsregioner har hunnit ikapp de pristoppar det ofta skrivs om i just Stockholm. Du finner en enkel översikt över alla tillgängliga bostäder i Stockholm här på Bostadsdeal.se

Prisutvecklingens bakomliggande orsaker

Det är många som ställt sig frågan om hur man kan förklara prisutvecklingen på bostadsmarknaden de senaste 20 åren. För det är knappast så att den genomsnittliga arbetaren tjänar sex gånger mer idag än på 90-talet. Några av de bidragande orsakerna till att bostäder i Stockholm idag är i en helt annan prisdimension än på 90-talet är ränta, fastighetsskatt och amortering – med andra ord boendekostnader. År 1996 betalade det genomsnittliga hushållet (bostadsrätt) en ränta om 7%, en fastighetsskatt på 1% och amorterade strax över 2%. En sammanlagd utgiftspost om totalt cirka 10% - vilket innebar att om du kunde spendera t.ex. 100.000 i boendekostnad per år kunde du köpa en bostad för 1.000.000. För att förstå hur bostäder i Stockholm idag kan ligga så långt över dessa beräkningar är det viktigt att granska det dagsaktuella hushållets aktuella boendekostnader. Vi finner då att den genomsnittliga amorteringen istället är strax över 1%, det finns inte längre någon fastighetsskatt att betala och räntan ligger på så låga nivåer som 2%. Med samma matematik kan man därmed konstatera att med 100.000 budgeterat i årliga boendekostnader kan man istället finansiera en bostad för 3.300.000 – hela 3.3 gånger så högt som för 20 år sedan. Kommer den nya regeln om amorteringskrav därmed att sakta ner prisutveklingen? En fråga enbart framtiden har svaret på.