Tillbaka till översikten

Nu ges utrymme för fler bostäder i Malmö

onsdag 26. juli 2017

Kriminalvården lämnade vid årsskiftet det gamla centralfängelset i östra Malmö. MKB förvärvade då fastigheten för totalt 50,5 miljoner och planerar nu att använda området till att upprätta fler bostäder i Malmö. Det har länge funnits planer på att expandera i området i östra Malmö och man får nu möjlighet att påbörja uppförandet av bostäder på mer än 20.000 kvadratmeter mark. De första volymberäkningarna pekar på att det kommer landa i cirka 250 nya bostäder, samt ytterligare eventuella lägenheter i den gamla anstaltsbyggnaden. Är du en av de som letar efter någonstans att bo i Malmö kan du finna alla just nu tillgängliga bostäder här på Bostadsdeal.se.

Även i Limhamn planeras det för nya bostäder i Malmö och en utbyggnad av staden. Här har man fått grönt ljus på ett projekt som består av ett u-format kvarter som omfattar 119 nya bostadsrätter med planerad inflyttning i 2019. Här kan du se alla just nu lediga bostäder i Limhamn. Även i området kring Hyllie ska det byggas fler bostäder i Malmö. Till skillnad från projektet i Limhamn rör det sig i detta projekt om hyresrätter snarare än bostadsrätter. Bostäderna är tänkta att ligga i centrala Hyllie och ska totalt uppgå i 108 lägenheter. Spana in lediga bostäder i Hyllie här.

Det har även på högre nivåer beslutats om en helhetssatsning på fler bostäder i Malmö och en förbättrad infrastruktur. Projektet innebär en totalsatsning på kollektivtrafik och ses i omfattning som det största i Malmö sedan byggnationen av Citytunneln som ägde rum i perioden mellan 2005 och 2010. Projektet kommer göra Malmö till en smidigare stad med en förbättrad rörlighet för dess invånare. Tanken på sikt är att det trots fler bostäder i Malmö så ska det vara enkelt att transportera sig med offentlig transport. För samtidigt som man vill utöka och förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken planeras det också för 28.000 nya bostäder på sikt. Vill du läsa lite mer om bostadssituationen i Malmö kan du läsa om det i detta blogginlägg.

Trycket på bostäder i Malmö är större än någonsin. Detta då staden ökar i rekordtakt sett till antal invånare. Sedan mitten av 1980-talet och framåt har befolkningskurvan pekat rakt uppåt och Malmö står idag hem för cirka 3.3 procent av hela Sveriges befolkning. Den årliga tillväxten i staden har dessutom ökat från omkring 0.5 procent till att i dagsläget ligga på cirka 2 procent. Det innebär att stadens befolkning ökades med omkring 5600 personer under fjolåret. Även framöver ser utvecklingen och tillväxten ut att hålla i sig, och man räknar med att staden kommer fortsätta växa med omkring 5500 personer per år i de nästkommande tio åren.