Tillbaka till översikten

Rekordår för lägenheter i Stockholm

fredag 30. juni 2017

Under 2016 offentliggjordes att fler lägenheter i Stockholm ska byggas – i rekordfart. Det går att läsa i rapporter från Länsstyrelsen i Stockholm som satt upp målsättningen om att hela 40.000 nya bostäder ska börja byggas under 2016 och 2017.  Bara i Stockholm påbörjades byggnationer av totalt 4457 bostäder i 2015 och 7502 bostäder under 2016. En total ökning om totalt cirka 68 procent vilket styrker den positiva trend som kännetecknat antal bostadsbyggen de senaste åren. Förhoppningen och målsättningen med denna satsning är att få bot på bostadsbristen samt få mer ruljans på lägenheter i Stockholm. Det kan därför vara en god idé att hålla ett öga på marknaden för den som är på jakt efter en lägenhet i Stockholm de nästkommande åren, vilket du enkelt kan göra här på Bostadsdeal.se. Vidare har Boverket gjort en prognos för 2018 som visar samma tendenser; under 2018 spås det nämligen påbörjas byggnation av mellan 8.500 och 10.000 nya lägenheter i Stockholm (Storstockholm).

Dock är inte problematiken riktigt så enkel. Att uppföra fler bostäder för att möta behovet på marknaden och därmed motarbeta bostadsbristen drivs förvisso av simpel logik, men hur det ser ut i genomförandet kan i vissa fall avvika från planen och istället kasta bensin på elden i debatten om hur många som står utan lägenhet i Stockholm. Detta då det i en del byggnationer kan ta upp till tio år innan flerbostadshusen står klara för inflyttning. Här är en av förklaringarna att det i vissa kommuner förekommer – nästan mer som regel än undantag – många överklaganden av detaljplanerna. En problematik som har uppmärksammats av såväl kritiker som politiker och som hålls fram som en av de stora bromsklossarna för att fler ska ha möjlighet till en lägenhet i Stockholm.

Trots rekordår är behovet av lägenheter i Stockholm fortsatt stort

Med facit i hand blev 2016 ett rekordår vad det gället bostadsbyggande. Totalt påbörjades omkring 63.100 nya bostäder i hela landet – vilket är den hösgsta siffran sedan 1990. Bara i Stockholms län stod hela 16.000 nya bostäder klara för inflyttning. En siffra som enligt undersökningar ska täcka hela det regionala bostadsbehovet. Trots det är bostadsbristen påtaglig och det är många som vill se ännu fler lägenheter i Stockholm. En av anledningarna är att de nyproducerade bostäderna är för dyra. Med för lite rotation på bostadsmarknaden blir en nyproducerad lägenhet i Stockholm för dyr för unga vuxna som vill in på marknaden. Som svar på denna kritik har det ofta presenterats förslag om upprättandet av fler hyresrätter som alternativ för ekonomiskt svagare hushåll som står utan lägenhet i Stockholm. På så vis skulle det skapa mer balans på bostadsmarknaden genom kompletterande hyresrätter mot de dyra nyproduktionerna – med andra ord ökade förutsättningar för alla möjlighet till en lägenhet i Stockholm.