Tillbaka till översikten

När räntan stiger - så dyr blir din bostadsrätt i Göteborg, Stockholm och Malmö

tisdag 20. juni 2017

För första gången på ett bra tag så stod bostadspriserna stilla i maj månad, jämfört med månaden innan i Stockholm och i Storstockholm. Jämfört med 12 månader tidigare, samma månad 2016, har bostadspriserna endast ökat med 6 procent. Det är landets lägsta prisökningstakt. Bostadsrätter i Göteborg har upplevt en annan prisutveckling. Priserna i Göteborg hade stigit med 10 procent i maj jämfört med 12 månader tidigare. Liknande fenomen kunde kan skådas i Malmö, där prisutvecklingen i maj jämfört med 12 månader tidigare ökade med 16 procent. Här hittar du lediga bostadsrätter i Göteborg.

Det finns ett tydligt samband mellan bostadsprisernas utveckling i Sverige och svenskarnas skuldkvot. Allt fler svenskar lånar pengar för att kunna köpa en bostad, vilket bidrar till att skuldsättningsgraden i svenska hushåll stiger kraftigt – och har gjort sedan ett par år tillbaka. De svenska hushållens inkomster ökar inte i lika snabb takt som bostadspriserna, vilket är en avgörande faktor för den höga skuldsättningsgraden. Detta visar en rapport från Finansinspektionen från 2016. Enligt rapporten har ett svenskt hushåll ungefär en skuldkvot på 406 procent, vilket innebär att hushållet har en skuld som innefattar fyra gånger så mycket som hushållets disponibla inkomst. Detta återspeglar sig hos ägare av bostadsrätter i Göteborg, Stockholm, Malmö samt resten av vårt avlånga land. 

Reporäntan, som ofta benämns som styrräntan, kommer från ordet ”repo” som är en engelsk slang för repurchase agreement, återköpsavtal på svenska. Reporäntan är alltså den ränta som en marknadsbank kan låna eller placera till, från en nations riksbank. I Sverige innebär detta att de svenskarna bankerna; Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea alla lånar eller placerar till reporäntans värde. Givetvis gäller andra räntor när bankerna i sin tur förhandlar med sina kunder. Den 18 februari 2015 är ett historiskt datum för Sveriges reporänta. Det var nämligen första gången som räntan sänktes och fick ett negativt värde.
Den aktuella och gällande reporäntan i Sverige idag är -0,5%. Detta meddelade Riksbanken i ett pressmeddelande 26 april 2017. Den aktuella räntan blev gällande 3 maj 2017.
Sammanfattningsvis påverkar Riksbankens reporäntan Sveriges banker, vilka i sin tur påverkar de svenska hushållen. 

Enligt Riksbankens egna prognos kommer reporäntan höjas i mitten av år 2018. Vidare visar prognosen att styrräntan, reporäntan, förväntas överstiga nollsträcket år 2020. Värt att poängtera är att detta endast är en prognos, vilket givetvis inte är fastställt. En potentiell förändrad reporänta kommer i sin tur påverka de svenska hushållen som tidigare nämnt. För att konkretisera detta kommer en bostadsrätt i Göteborg att användas som exempel. Bostaden är en lägenhet i en av de centrala delarna av staden. Ponera att slutpriset blir 2 475 000 kr, då blir månadskostnaden för denna tvårummare på 55 kvm 8726 kr. Skulle reporäntan stiga, och banken i sin tur väljer att höja räntan med 1 procent, så blir den nya månadskostnaden för bostadsrätten i Göteborg 9953 kronor. Skulle räntan stiga med 3 procent blir månadskostnaden hela 12 454 kronor. Det är alltså viktigt att se till att man har marginal när man räknar på sin bostad med eventuella lån.