Tillbaka till översikten

Storsatsning på nya bostäder i Västerås

måndag 21. augusti 2017

Vi hör och läser dagligen om bostadsbristen i landets storstadsregioner. Särskillt tryck på bostadsmarknaden i storstäderna är det under sommarmånaderna när tiotusentals studenter är i deperat behov av en bostad på den nya studieorten. De stora byggherrarna Bostads AB Mimer, BoKlok och Ikano Bostad försöker råda bot på det otillräckliga utbudet genom en storsatsning som kommer medföra byggandet av mellan 400 och 500 nya bostäder i Västerås. Västerås är idag Sveriges femte största stad med omkring 150 000 invånare och har en befolkningsökning som ligger över Sverigemedel. Detta innebär att nybygget av bostäder i Västerås är varmt välkommet och kan förse kommunen med möjligheten att fortsätta på samma tillväxtkurva även i framtiden. Om du själv letar efter bostäder i Västerås kan du se marknadens kompletta utbud på denna länk.

Satsningen äger rum i Bäckby centrum och är mer helomfattande än att öka utbudet av bostäder i Västerås. Hela centrum ska byggas om vilket innebär såväl upprättandet av nya bostadshus som skapandet av mötesplatser, affärslokaler, idrottsplatser och grönområden. Det första steget är just byggandet av bostäderna som är planerat att dra igång under 2018, innan fokus riktas åt resternade etapper av projektet. Totalt beräknar de tre byggherrarna att projektet kommer pågå i fem år och det nya centrum förväntas därmed stå klart 2023. Som ett medföljande projekt till ombyggandet av Bäckby centrum har Västerås Stad själva inlett en satsning för att stadsdelen ska bli tryggare. Utvecklingsarbetet med nya verksamheter och aktiviteter är, enligt Västerås Stad, ett svar på signalerna om ökad orolighet i området i början på 2016, och förväntas få stor genomslagskraft.

Den nya satsningen i Bäckby center skapar förutsättningar för en långvarig  och hållbar trivsamhet i området. Då projektet förväntas ta fem år är detta är dock till mindre hjälp för den som är i ett mer akut behov av en bostad. Är du själv i en sådan situation finns dock ingen anledning att misströsta då utbudet på bostäder i Västerås är långt ifrån obefintligt i dagsläget. Att hitta en bostad som passar ens personliga behov är inte det enklaste, vilket är varför Bostadsdeal utvecklat en sökagent som automatiskt letar fram och ger dig förslag på bostäder som matchar dina sökkriterier. Skapa en profil direkt på denna länk och låt sökagenten göra jobbet för dig!