Tillbaka till översikten

Studera i Uppsala till hösten? Så hittar du ett boende bland alla Uppsalas bostäder!

måndag 26. juni 2017

Den 13 juli 2017, alltså om drygt två veckor, kommer antagningsbeskeden för Sveriges alla Universitet och högskolor för start till hösten. Alla studenter som har blivit antagna kommer att få fram till 28 juli på sig att fundera över beskedet och att lämna ett svarsbesked. Ett av Sveriges mest populära lärosäten är Uppsala Universitet, med drygt 40 000 studenter. Har du blivit antagen till en av Uppsalas alla utbildningar? Då är det dags att sätta igång jakten på ett boende bland alla Uppsalas bostäder! Här är en länk till alla lediga bostäder i Uppsala.

Många av stadens alla studenter kommer från andra delar av Sverige än just Uppsala. Detta innebär att det är många som kommer som helt nya till staden, och skapar sig ett nytt liv med nytt boende, nya kompisar och nya erfarenheter. Vi på Bostadsdeal är inte experter på hur man på bästa sätt får nya vänner eller skaffar sig vettiga erfarenheter. Däremot är vi experter på hur man på bästa sätt hittar ett boende bland alla Uppsalas bostäder. Nedan följer några enkla steg att följa för att hitta ditt drömboende inför terminsstarten i höst. 

Ta reda på var din utbildning huserar!

Uppsala Universitet erbjuder tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Inom alla dessa områden finns det cirka 70 olika program på grundnivå, cirka 70 olika program på avancerad nivå och hela 2000 olika fristående kurser. Uppsala Universitet är utspritt på flera olika campusområden. Bland annat är campus Engelska Parken till för humaniora och teologi, Ekonomikum är till för ekonomistudenter och Polacksbacken är ett Informationstekniskt campus. Med andra ord, ta reda på var geografiskt din utbildning huserar, för att veta din utgångspunkt på din jakt på ett boende bland Uppsalas bostäder. Uppsala är även känd för att vara en riktig cykelstad, så se till att skaffa en cykel så snabbt som möjligt. Cykeln kommer förmodligen att bli din bästa vän.

Lokalisera alla studentnationer, studentföreningar och studentkårer

En stor anledning varför många unga vuxna söker sig till Uppsala för sin utbildning är stadens rika studentliv. I Uppsala finns det bland annat 13 studentnationer, 5 studentkårer och flera studentföreningar. Dessa olika studentinitiativ har funnits nästan lika länge som Uppsala Universitet, och har som uppgift att främja studenternas fritid. Genom att lokalisera var dessa olika nationer, kårer och föreningar ligger rent geografiskt i Uppsala kan du som student få en uppfattning om ditt kommande rörelsemönster. Ditt rörelsemönster kan du använda för att hitta det perfekta geografiska läget för ditt boende i Uppsala. Se till att börja din jakt på ditt boende bland alla Uppsalas bostäder redan idag!

Uppsalas stadsdelar, ta reda på varje stadsdels egna charm

Uppsala är Sveriges fjärde största stad, med totalt cirka 150 000 invånare. Det är möjligt att dela upp Uppsala i mindre områden eller stadsdelar. Givetvis har varje stadsdel sin egen charm och identitet. Som kommande student bör du ta reda på så mycket som möjligt om några av de mest populära stadsdelarna, eftersom någon av dessa kan komma att bli just ditt bostadsområde. Luthagen är bland annat ett område som är populärt bland studenter, både genom att hyra en lägenhet eller att köpa en bostad. Det finns nämligen gott om mindre lägenheter i detta område som lämpar sig bra för studenter med en begränsad ekonomi. Vidare är Eriksberg, Flogsta, Kåbo, Polacksbacken, Fålhagen, Sala Backe, Vaksala och Svartbäcken populära områden för studenter eftersom dessa stadsdelar ligger geografiskt smart för studentlivet. Lycka till nu med att hitta ett boende bland alla Uppsalas bostäder!