Tillbaka till översikten

Tummen upp för projekt – här satsas det på fler bostäder i Borås

måndag 14. augusti 2017

I februari i år meddelades det att Borås stad passerade milstolpen om 110.000 invånare. En siffra som glädjer många Boråsare i allmänhet, och de som arbetar med visionen om ett växande Borås i synnerhet. Denna utveckling har tagit Borås till en 14a plats över Sveriges största städer, vilket ökar trycket på bostäder i Borås. Räknar man istället städernas kommuner är Borås större än staden på 13e plats – vilket är Gävle. Med ambitionen om att få fram fler bostäder i Borås önskar man således kunna gå om Gävle även vad det gäller befolkning i staden, det det endast skiljer cirka 5000 invånare mellan de olika städerna. Är du en av de som letar efter bostad i Borås kan du snabbt och enkelt få en överblick över alla bostäder i Borås här.

Bland annat är det två större byggprojekt som ligger i den närmsta framtiden. Det ena av dessa projekt omfattar 600 nya bostäder i Borås, vilka man vill upprätta i den historiskt betydelsefulla stadsdelen Sjöbo. Nu när man har lagt om genomfartstrafiken har möjligheten dykt upp att istället få in fler bostäder i området och ta vara på marken mer effektivt. Här är det ett nybildat fastighetsbolag som arbetar aktivt med att etablera sig i Boråsområdet. Ett första projekt skulle därför kunna bli dessa 600 nya bostäder i Sjöbo, där kommunikation just nu förs med kommunstyrelsen för att se över vilka möjligheter som finns. Om det blir så att projektet går igenom hoppas man att första spadtaget ska kunna tas redan i 2018. Det andra projektet som nu fått tummen upp av kommunstyrelsen är ett projekt av Riksbyggen och Bostäder i Borås och kallas allmänt för ”Västerbro”. Här är tanken att man i den förvärvade fastigheten Viskaholm ska upprätta cirka 500 nya bostäder. Även här förväntas detaljplanen bli färdigställd under 2018.

Det är dock inte alla som har tid och möjlighet att invänta kommande byggprojekt i sin jakt på bostäder i Borås. Är man en av de som verkligen behöver komma igång med sökandet redan nu kan det vara en god idé att läsa ett tidigare blogginlägg på Bostadsdeal.se – här har man summerat vad man bör tänka på när man letar bland bostäder i Borås. Läs hela inlägget här. Sett till framtiden önskar man utveckla och skapa tillväxt för såväl Borås som stad och näringsliv. Man har därför skapat sammarbetet BoråsBorås där kommunen och näringslivet arbetar sida vid sida för gemensamma framtidsmål. Det är viktigt att en växande befolkning också stimuleras av ett växande näringsliv och vice versa.