Hur många lägenheter får man äga?

Hur många lägenheter får man äga?

Uthyra din bostad

Det finns ingen direkt lag som svarar på hur många lägenheter får man äga. Eller rättare sagt, det finns i lagen ingen begränsning för hur många bostadsrätter man får äga – så länge du blir godkänd av föreningen du vill köpa in dig i så finns det inga juridiska begränsningar. Med det sagt kan man till och med äga flera lägenheter i samma föreningen under förutsättningen att föreningens stadgar tillåter det. Dock så har en del föreningar ett par krav i sina stadgar som måste uppfyllas av den som önskar köpa in sig i föreningen. Ett relativt vanligt förekommande krav är att man som köpare måste folkbokföra sig på adressen man önskar köpa – något som kan bli problematiskt om man inte ämnar att bo där. Dock kan man före själva köpet undersöka lite mer ingående vad som gäller för den specifika föreningen och hur deras stadgar ser ut. Uppfyller man de kraven som föreningen har finns det således inga begränsningar för hur många lägenheter man kan äga.

Dock bör man vara vaksam över hur många lägenheter man får äga. Även om det inte finns en uttalad begränsning i lagboken kan det ändå vara som så att man hamnar under granskning för näringslivsverksamhet om man systematiskt köper och säljer bostäder i rent vinstsyfte. Det kan då innebära att vinstskatten ändras från den normala privatbostads-skatten som ligger omkring 22 procent till att istället gå över till skatten som gäller för näringslivet som är betydligt högre. Läs mer på "Hur många lägenheter får man hyra ut?".