Vad innebär en bostadsrätt?

Vad innebär en bostadsrätt?

Sök bostadsrätt i hela Sverige

Det är inte ovanligt att man säger att man köpt en lägenhet när man har köpt en bostadsrätt. Per definition är det dock inte helt sant då man rent juridiskt köper en andel i en bostadsförening och rätten att bo i den – därav namnet bostadsrätt. Vi tänkte därför ställa oss frågeställningen ”vad innebär bostadsrätt?”, och för att kunna svara på den frågan tänkte vi börja med att gå till botten med bostadsrätt som boendeform, vad är det och hur det skiljer sig mot exempelvis en villa. Du kan även läsa "Skillnad på vad som är bostadsrätt och hyresrätt". 

Så, bostadsrätt, vad är det? Det är när du köper in dig i en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening. Det innebär att den som äger en bostadsrätt äger en en andel i bostadsrättsföreningen och därmed rätten att bo i fastigheten, precis som övriga grannar i samma förening. Det är sedan upp till bostadsrättföreningen att i sina stadgar fastställa vad för typ av underhåll som ska bekostas av förening och vad som ska bekostas av varje enskild bostadsrättsinnehavare. På så vis betraktas en bostadsrätt som en lös egendom till skillnad från exempelvis en villa som anses vara en fast egendom.

Att bo i en bostadsrätt kommer med både rättigheter och skyldigheter. Rättigheten är att bo i bostaden samt att ha friheten att när som helst kunna hyra ut, sälja eller renovera den. Man har helt enkelt mer makt över bostaden än vad man vanligtvis har i en klassisk hyresrätt. Till skillnad från en ägande-bostad har man dock även skyldigheter gentemot föreningen som man är en del utav. Som bostadsrättsägare betalar man vanligtvis en avgift som går till hanteringen av gemensamma intressen i föreningen. Underhållskostnader för ens egna lägenhet står man själv för. Men vad innebär bostadsrätt – kan vem som helst köpa en bostadsrätt? I princip ja. Dock måste man ansöka om medlemskap i den förening där man önskar köpa en bostadsrätt. Vad är det då som bestämmer om man blir godkänd eller inte? Som regel blir alla godkända. En förening måste kunna uppvisa mycket goda skäl och anledningar till att avvisa någon medlemskap och därmed rätten att köpa in sig i föreningen via en bostadsrätt. Här är dessutom lagen tydlig på att diskriminering i form av nekande på grund av till exempel hudfärg, religion och så vidare är strängt förbjudet.