Vad kostar försäkring till fritidshus?

Vad kostar försäkring till fritidshus?

Sök fritidshus i hela Sverige

Vad kostar försäkring av fritidshus och vad ingår i försäkringen? Svaret på denna fråga skiljer sig markant beroende vilket försäkringsbolag du använder dig av. Många fritidshusförsäkringar täcker enbart själva fastigheten som anges i försäkringsbrevet, vilket innebär att en separat lösöresförsäkring krävs för att få ersättning även för möbler och övrig egendom. Andra försäkringar är mer heltäckande och gäller såväl egendomsskydd som ansvarsskydd och rättsskydd. Det innebär att du blir försäkrad, inte bara för fastigheten och möblerna, utan även om du skulle bli krävd på skadestånd eller tvingas anlita en advokat i en rättstvist. Standard är att egendomsskydd ger ersättning för bland annat inbrott, vattenskador, bränder samt storm- och blixtskador. Innan du tecknar en försäkring för ditt fritidshus gäller det att du har koll på vad din vanliga hemförsäkring täcker. Många hemförsäkringar innefattar “bortaskydd” vilket innebär att du kan ersättas för möbler och annan lös egendom även utanför din permanenta bostad. Så vad kostar försäkring av fritidshus? Detta beror självklart helt på om du väljer en heltäckande försäkring eller nöjer dig med egendomsskydd. Till försäkringen kan alltid även göras tilläggsförsäkringar utanför standardutbudet som ger dig ytterligare skydd för oförutsedda händelser. Det finns således inget standardsvar till frågan “vad kostar försäkring av fritidshus”, men det har dykt upp flera sidor på internet där du kan få en prisbild och jämföra de olika försäkringsbolagen. Läs mer på "Vad är ett ett fritidshus?"