Vem är fastighetsägare i bostadsrätt?

Vem är fastighetsägare i bostadsrätt?

Sök bostadsrätt i hela Sverige

Det är ofta en vedertagen uppfattning att man i en bostadsrätt äger sin bostad. Det är inte helt sant. Även om man har mer frihet och ansvar för bostaden än om man exempelvis bor i en hyresrätt så är äger man den inte fullt ut. Faktum är att man inte äger själva bostaden alls. Man kan då fråga sig: vem är fastighetsägare i bostadsrätt när man som köpare går in med så mycket pengar som det oftast handlar om? Svaret på den frågan är enkel: bostäderna ägs av bostadsrättsföreningen. Som köpare är det faktiskt föreningen man köper in sig i och därigenom rätten att bo i bostaden. När man sedan säljer sin bostadsrätt säljer man alltså sin andel i föreningen och därmed också rätten att bo i bostaden. I och med att man inte äger fastigheten krävs det att man betalar en månadsavgift till föreningen för att att finansiera gemensamma intressen. Detta täcker vanligtvis vatten och värme, samt i en del fall även kabel.TV. Då det skiljer sig stort mellan olika föreningar vad som inkluderas av månadsavgiften rekommenderar vi att kolla upp den specifika föreningens månadsavgift innan man gör sin investering. Man får då en bättre överblick över vad månadskostnaden kommer landa på och kan därmed göra än mer precis budget. Läs mer på "Månadsavgift för en bostadsrätt - vad ingår?"