Vilka hus har radon?

Vilka hus har radon?

Sök hus i hela Sverige 

Ordet radon skapar en klump i husägares mage och får nog de flesta hussökande att vända i dörren. Men, vilka hus har radon och hur kan man upptäcka det? Radon är en radioaktiv ädelgas som finns i luft, mark och vatten, och blir ett stort hälsoproblem vid höga halter. Radonets sönderfallsprodukter fastnar i lungorna och ökar risken för lungcancer. Radon finns i alla byggnadsmaterial som är baserade på sten, som till exempel betong och tegel. Det är dock mycket ovanligt att radiumhalten är hög nog för att utgöra en hälsorisk. Det byggnadsmaterial som mest förknippas med radon är blåbetong. Blåbetong är en alunskifferbaserad lättbetong som användes vid husbygge mellan 1929-1975 men har inte fått produceras sedan forskningsrapporter visade dess höga radonhalter. Har du ett hus eller är intresserad av att köpa ett hus som är byggt mellan 1929 och 1975 bör du kolla upp om det finns blåbetong i huset och göra en radonmätning. Den vanligaste radonkällan idag är marken. På grund av detta gör de flesta kommuner mätningar av radonhalter i marken i de flesta delar av kommunen. För att ta del av dessa uppgifter kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. Även vårt dricksvatten innehåller radon, men oftast i tillräckligt låga halter för att inte utgöra någon risk. Får du ditt vatten från en bergsborrad brunn eller kallkälla är dock risken större för högre halter. Att göra en mätning är alltså det enda sättet att veta vilka hus som har radon i farligt höga halter. Detta är både enkelt och billigt och rekommenderas för alla husägare då uppskattningsvis 500 personer per år drabbas av lungcancer just till följd av för höga radonhalter i bostaden. Läs gärna även "Vad kostar det att köpa hus?".