Reavinstskatt

Vad är reavinst?

Reavinst är ett kortare ord för realisationsvinst. Reavinst är vinst på kapital, det vill säga skillnaden mellan priset vid köpet och den summan som säljaren tillhandahåller vid försäljningen. En reavinst kan uppkomma vid försäljning av värdepapper, fast egendom eller andra tillgångar. I korta drag är en reavinst den vinst som försäljningen genererar.

Hitta en köpare till din bostad

Såhär räknar du ut reavinsten:
Reavinst = försäljningspris – inköpspris

Vad är reavinstskatt?

Har man gjort en reavinst måste man betala en reavinstskatt på sin vinst. Reavinstskatt kan i vissa fall kallas för kapitalvinstskatt. Skatten är 100 % skattepliktiga och skattesatsen för reavinstskatten är 30%.  Värt att nämna är att endast 22/30 av reavinsten ska beskattas när det gäller försäljning av privatbostäder. Det finns också undantag som bortser från 30 %-regeln. Detta kan vara renoveringskostnader eller om man planerar att köpa en ny bostad. På engelska heter reavinst capital gain – kan vara bra att veta om du säljer eller köper värdepapper eller fast egendom utomlands.

Exempel på reavinst för en privatbostad:

Reavinst 100 000 SEK

(22/33) x 100 000 SEK = 73 333 SEK

30% x 73 333 SEK  = 22 000 SEK

Mest populära kategorierna på Bostadsdeal.se: