Bostadsmarknaden i förändring: Ny undersökning ger värdefull insikt för säljare och köpare

Mer än hälften av alla bostadssäljare (52 procent) upplever den nuvarande bostadsmarknaden som gynnsam för dem, enligt en undersökning utförd i maj.
16. juni 2023 | Skrivet av: Redaktionen
Bostadsmarknaden i förändring: Ny undersökning ger värdefull insikt för säljare och köpare

Mer än hälften av alla bostadssäljare (52 procent) upplever den nuvarande bostadsmarknaden som gynnsam för dem, enligt en undersökning utförd i maj. Detta är en ökning med 7 procentenheter jämfört med en liknande undersökning genomförd i april. Av dessa säljare ansåg 14 procentenheter att marknaden var mycket bra, medan 38 procentenheter ansåg att den var ganska bra.

Det låga utbudet av liknande bostäder till salu på marknaden framhävdes av hälften (49 procent) av säljarna som en av de viktigaste orsakerna till den gynnsamma marknaden. Denna trend med lågt inflöde av nya bostäder till salu har präglat bostadsmarknaden under 2023, vilket ger fördelar till dem som väljer att sälja. Detta påverkar också antalet potentiella köpare per bostad till salu, vilket är högre än tidigare, vilket i sin tur påverkar budpremierna som i maj var den högsta på ett år.

"Denna situation har skapat en marknad som är mer balanserad än vad den var i höstas, trots minskad köpkraft och efterfrågan på grund av höjda räntor och allmän oro", säger en marknadsanalytiker.

Trots den övergripande positiva bilden finns det fortfarande säljare som upplever marknaden som ogynnsam. Av de som svarade att de tyckte att marknaden var ganska eller mycket dålig för dem som säljare, var den vanligast angivna orsaken till detta att det fanns få intresserade köpare (44 procent). Endast 14 procent angav ett högt utbud som en anledning till en negativ marknadssituation.

När det gäller att köpa, råder experter att det först och främst är viktigt att tänka på sin budget och att sätta upp en realistisk prisklass. Det är också kritiskt att förstå hur en eventuell ränteökning och högre levnadskostnader kan påverka ens ekonomi.

För att förbereda sig inför köpet, råder man potentiella köpare att gå igenom all relevant information om bostaden de är intresserade av, inklusive föreningens årsredovisning, planerat fastighetsunderhåll och eventuella avgiftshöjningar. För dem som överväger att köpa hus, rekommenderas det att ta reda på uppvärmningsmetoden och energiförbrukningen för huset.

När det gäller frågan om att sälja eller köpa först, rekommenderas att sälja först. På så sätt vet du hur mycket pengar du har att spendera på ditt nästa köp, vilket minskar risken för att behöva sälja till ett oönskat pris och gör det lättare att budgetera.

För att förbereda inför försäljningen, bör man förbereda sin bostad och ta kontakt med en mäklare i god tid. Och när det gäller renoveringar innan försäljningen, rekommenderas mindre uppgraderingar, som att måla om väggarna eller göra neutrala material- och färgval. Dessa mindre förändringar kan göra stor skillnad för försäljningspriset utan att innebära stora kostnader.