Fall i bostadsbyggande i Stockholm – Byggnation minskar med 70 procent

Situationen på bostadsmarknaden har sällan varit sämre. Bristen på bostäder till överkomliga kostnader växer för varje år och sedan ifjol har situationen försämrats ytterligare – hushållens höga skuldsättning har blivit ett reellt problem samtidigt som byggandet kollapsar till 1990-talets nivåer.
16. juni 2023 | Skrivet av: Redaktionen
Fall i bostadsbyggande i Stockholm – Byggnation minskar med 70 procent

Situationen på bostadsmarknaden har sällan varit sämre. Bristen på bostäder till överkomliga kostnader växer för varje år och sedan ifjol har situationen försämrats ytterligare – hushållens höga skuldsättning har blivit ett reellt problem samtidigt som byggandet kollapsar till 1990-talets nivåer. Konsekvenserna beräknas bli kännbara för både hushåll och företag. Det framkommer i en årlig rapport om bostadsmarknaden i länet.

Under många år har det funnits en brist på bostäder till överkomliga kostnader i Stockholms län. Trots den höga andelen nyproduktion har priserna fortsatt vara höga. Nu minskar även nyproduktionen drastiskt. Det förväntas bara påbörjas strax över 4 000 nya bostäder i år, en minskning med 70 procent jämfört med förra året. Nästa år förväntas nedgången fortsätta till cirka 3 000 påbörjade bostäder.

De bostäder som byggts de senaste åren är nu under färdigställande. Konsekvenserna av denna kollaps i bostadsbyggandet, som liknar nivåerna från 1990-talet, kommer inte att synas förrän om några år. Då kommer det vara en brist på alla typer av bostäder, inklusive nyproduktion.

Det ekonomiska läget med höga räntor och inflation påverkar hushållens ekonomi och deras möjlighet att investera i nya bostäder. Byggbranschen som helhet påverkas också negativt, vilket leder till färre jobb och ökad risk för varsel och konkurser. Förutsättningarna för bostadsbyggande har aldrig varit dystrare.

Utöver de negativa effekterna på hushållen och byggbranschen påverkas även näringslivet, välfärdssektorn och Stockholmsregionens sammanhållning. Om länet ska fortsätta vara en attraktiv plats för människor och företag måste bostadsfrågan få en hållbar lösning.

För att möta länets bostadsbehov på lång sikt krävs långsiktiga lösningar. Enbart nyproduktion är inte tillräckligt. Det behövs reformer som ökar tillgången till byggbar mark och förenklar byggreglerna. Dessutom bör trösklarna för att äga eller hyra bostäder sänkas för att möjliggöra en mer mångfaldig bostadsmarknad.

Situationen på bostadsmarknaden går att förbättra, men det kräver att både kommuner och staten tar en aktiv roll och arbetar tillsammans för att hitta långsiktiga lösningar.