Beräkna hur mycket skatt vid försäljning av bostadsrätt

Beräkna hur mycket skatt vid försäljning av bostadsrätt

Sälja din bostadsrätt nu

När du säljer din bostadsrätt måste detta alltid deklareras på blankett K6. Om försäljningen skedde förra året redovisas det under detta året, och sker försäljningen i år ska det redovisas på nästkommande års deklaration. Görs en vinst måste du skatta på detta belopp, men det kan vara knepigt att veta precis hur mycket skatt vid försäljning av bostadsrätt faktiskt uppgår till. Du kan läsa mer om detta på "Vad får man dra av vid försäljning av bostadsrätt?".

En väldigt förenklad tumregel är att skatten uppgår till 30% av vinsten. Detta är dock inte helt korrekt då det enbart är 22/30 av vinsten som faktiskt ska beskattas med 30%. Så hur många procent skatt vid försäljning av bostadsrätt är det egentligen? Om du exempelvis görs en vinst på 300 000 kronor på din bostadsrätt är det enbart 22/30 * 300 000 kronor, dvs. 220 000 kronor, som ska beskattas. Av denna summa ska du alltså betala 30% i skatt vilket uppgår till 220 000 kronor * 30%, dvs. 66 000 kronor. Den egentliga skatten du faktiskt betalar är därmed inte 30%, utan enbart 22% av den totala vinsten. Ovanstående uträkning är enbart ett exempel och uträkningarna är avrundade. Det totala beloppet av hur mycket skatt vid försäljning av bostadsrätt beror självklart på hur mycket vinst du gör på försäljningen, men procentsatsen på ca 22% av den totala vinsten är konstant. Även om försäljningen av din bostad inte ska deklareras förrän året efter försäljning kan du välja att göra en inbetalning till ditt skattekonto direkt när försäljningen är avslutad. Om du gör en extra inbetalning kan du välja att antingen betala in hela skatten på en gång eller bara en del av den. Om du väljer det andra alternativet kommer den resterande delen framgå på ditt slutskattebesked som mottar när din inkomstdeklaration är färdiggranskad. Inne på Skatteverket.se kan du bland annat få hjälp med att beräkna om du kommer göra en vinst eller förlust vid försäljning, samt vad skattebeloppet kommer uppgå till. Så hur mycket skatt vid försäljning av bostadsrätt blir det om man istället gör en förlust på sin bostad? Skulle du göra en förlust vid försäljning kommer du, istället för att betala skatt, få en skattereduktion. I detta fall kommer du få dra av 50% av förlusten och få en skattereduktion på 30% av det avdragsgilla beloppet. Alltså, om du istället gör en förlust på 300 000 kronor på din bostad kommer det avdragsgilla beloppet vara 300 000 kronor * 50%, dvs. 150 000 kronor. Skattereduktionen blir således 150 000 kronor * 30%, dvs. 45 000 kronor.