Hyresbostäder i Norrköping – en bristvara som i övriga landet

Precis som i 85% av Sveriges kommuner råder det en brist på hyresbostäder i Norrköping. Detta trots att det just nu byggs mycket i staden. Dock är det många som pekar på problematiken att även om det byggs, så byggs det inte tillräckligt mycket för att matcha den rådande befolkningstillväxten.
29. maj 2019 | Skrivet av: Redaktionen
Hyresbostäder i Norrköping – en bristvara som i övriga landet

Precis som i 85% av Sveriges kommuner råder det en brist på hyresbostäder i Norrköping. Detta trots att det just nu byggs mycket i staden. Dock är det många som pekar på problematiken att även om det byggs, så byggs det inte tillräckligt mycket för att matcha den rådande befolkningstillväxten. De som drabbas hårdast av den nuvarande bostadsmarknaden är dessutom de lite resurssvagare hushållen, som till exempel studenter, pensionärer och ensamstående föräldrar. Detta har givetvis väckt liv i debatten om hur bostadsmarknaden ska hanteras, och det finns en stark röst hos många som pekar på vikten av att upprätta fler hyresbostäder i Norrköping. Framförallt efter att amorteringskravet gick igenom för något år sedan har det blivit striktare lånevillkor och svårare för bland annat unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Den problematiken löser man inte med fler bostadsrätter eller lyxiga villor, den addresserar man enbart genom upprättandet av fler billiga bostäder. Det pågår även en del svarthandel på marknaden för hyresbostäder i Norrköping. Det i sin tur pressar upp priserna då efterfrågan är såpass hög på bostäderna. För att undgå att eventuellt bli lurad eller att hyra från en hyresvärd som inte är seriös, rekommenderar vi att du använder dig av säkra källor när du letar bostad. Till exempel här på Bostadsdeal.se kan du få en pålitlig och samlad översikt över alla tillgängliga bostäder i Norrköping.

Två sidor av myntet för hyresbostäder i Norrköping

På andra sidan myntet blev Norrköping år 2016 rankad som en av de bästa kommunerna att bo i sett över hela landet. Mer precist rankades Norrköping till plats 26 av totalt 290 kommuner.  En utmärkelse som inte bara är ett kvitto på att kommunen och staden är på rätt väg, men också en drivkraft. I en ambition om att passera 175.000 invånare och med ett näringsliv och kulturliv i toppklass har staden nu blickarna framåt. Hur detta ska nås är många eniga om; här handlar det om att bygga fler billiga bostäder – gärna hyresbostäder i Norrköping – och det ska gå snabbt. I dagsläget står cirka 16.000 människor utestängda från den normala bostadsmarknaden och det handlar primärt om arbetslösa, folk med ekonomiskt bistånd och skuldsatta medborgare. Jämför man istället med snittet över hela landet, där det i snitt saknas 47.000 bostäder för att uppnå en normal boendetäthet, är siffran för Norrköping en annan och ger visst perspektiv på kritiken. I raden av regler, beslut och underlag som är balomliggande den rådande bostadsmarknaden pekas bland annat hyresregleringen ut som en starkt bidragande orsak till dagens pekära situation. Denna reglering, som alltså även är högst gällande för hyresbostäder i Norrköping, innebär att hyran sätts efter bruksvärdet istället för marknadspris. I förlängningen innebär det med andra ord att en del lägenheter har för höga hyror i förhållande till vad de borde ha, medans det omvänt såklart också finns lägenheter med hyror under marknadspris. Kan ett avskaffande av hyresregleringen få igång ruljansen på den svenska hyresmarknaden i allmänhet och bostadssituationen i Norrköping i synnerhet?