När säljs flest hus?

När säljs flest hus?

Sälja ditt hus nu

Som husägare är det inte ovanligt att tanken då och då faller in på om det är dags att sälja och sikta på nytt boende. Man börjar då fundera på när det är som bäst att sälja, och för den delen när det är som billigast att köpa nytt hus. Det är ju inte alltid de två parametrarna går helt jämnt ut. Så, när säljs det flest hus? Det finns nämligen en tydlig koppling mellan priset på bostäder och utbudet på marknaden. Tillgång och efterfrågan, som man brukar lära sig i skolan, är i allra högsta grad gällande på den svenska bostadsmarknaden. Ser man på hur utbudet är går det emot föreställning om att maj månad skulle vara den bästa månaden att sälja hus på. Här finns det som störst utbud, vilket i förlängningen innebär färre intressenter per bostad och därmed – troligtvis – ett lägre pris. Utbudet är generellt sett lägre i januari till mars, och många mäklare pekar allt mer på att hitta den gyllene perioden för försäljningen mellan dessa perioder av högt och lågt utbud. Så svaret på frågan ”när säljs flest hus?” är framåt april – maj. Svaret på frågan när det är taktiskt smartast att faktiskt sälja sin bostad är något helt annat. Ett gott tips kan vara att sälja precis innan utbudet blir som störst, alltså i februari någon gång. Då har allt fler börjat komma i tankar om att köpa hus och börjar kolla runt lite, samtidigt som utbudet fortsatt är relativt lågt. Det finns då stor potential att göra en lönsam försäljning av sitt hus under sådana perioder. Läs mer på "När ska man köpa hus?".