Vad är ett fritidshus?

Vad är ett fritidshus?

Sök fritidshus i hela Sverige

För den som firar sin semester i Sverige är det vanligt att man lämnar sitt vanliga hem och istället beger sig till ett fritidshus eller sommarställe, inte minst under högtider som jul och midsommar. De är ofta belägna i förorten till större städer, ute på landet eller längs med kusten, för vad är ett fritidshus utan den lantliga idyllen och närheten till naturen? Men exakt vad är ett fritidshus? Historiskt sett har sommarstugan varit ett oisolerat boningshus på gården som var bebott under sommaren men istället användes som ett förråd eller lager under kallare årstider. I Sverige har fritidshusen en stark tradition och det finns idag nästan 600 000 av dem i landet, varav många har gått i arv från generation till generation. Läs gärna även "Vad kostar ett fritidshus?". Ett fritidshus är vad som i folkmun brukar kallas sommarstuga, lantställe, semesterhus eller bara stuga. Vad som räknas som fritidshus enligt den allmänna uppfattningen är en bostad som inte bebos året runt, utan är snarare en tillfällig tillflyktsort bort från det permanenta boendet. Ett fritidshus kan således vara byggt som ett helårshus, men klassas som fritidshus så länge det inte används som permanentbostad. Men vad definierar ett fritidshus enligt lagstiftningen? Lagstiftningens tolkning är dessvärre något oklar men den huvudsakliga skillnaden mot den allmänna uppfattningen är att det inte är hur huset används utan hur det är inrättat som är avgörande i definitionen. Alltså, är bostaden inrättat för helårsboende är det inte längre ett fritidshus. Enligt lagstiftningens definition har således ett fritidshus lägre standard än det permanenta boendet.