Vad kostar mäklare?

Vad kostar mäklare?

Sälja din bostad


I en försäljningsprocess av en bostad brukar mäklare ha en central roll. Det är dem som ordnar med hela försäljningen och gör en betydande del av arbetet bakom att få bostaden såld. Det är därför en självklarhet att de tar ut ett arvode för sitt arbete de lägger ner. Det har dock visat sig att de kan skilja en hel del i procentuella arvoden mellan olika mäklarfirmor – vilket ställer högre krav på dig som säljare att undersöka utbudet av tillgängliga mäklare innan du kommer överens med en specifik mäklare. Men, för att veta vad man kan förvänta sig betala sin mäklare är det en god idé att först läsa på lite mer kring frågeställningen ”vad kostar mäklare?”. Vi vill därför ge en fingervisning på vad kostar mäklare, även om det som sagt kan skilja sig både mellan mäklarfirmor, men också beroende på vart i landet du bor. Du kan läsa mer på "Vad är mäklare- och vad betyder mäklare". 

En fingervisning över vad kostar mäklare kan vara att man i en försäljning i prisnivåer under en miljon kronor normalt sett bör betala omkring 30.000-40.000 i arvode. Ligger istället prislappen på mellan en och två miljoner kronor kan ett skäligt arvode vara omkring 35.000-55.000. Stiger priset ytterligare och istället landar någonstans mellan två och tre miljoner kronor kan man förvänta sig betala mellan 55.000-90.000 i mäklararvode. Vad tar mäklare i arvode om bostaden kostar mer än tre miljoner kronor då? Det beror helt och hållet på den slutgilltiga summan, var i landet där och vilken mäklarfirma man har använt sig av. Dock kan det vara bra att ha i åtanke att villor och radhus ofta innebär högre mäklararvoden. Detta då det är mer ansvar – och ofta mer jobb – för mäklaren med en sådan försäljning, något som trissar upp priserna på arvodet med så mycket som 30-50 procent över arvodet för en bostadsrätt i samma prisklass.

Dock kan priserna på mäklararvodet också skifta en del beroende på vilket upplägg man kommer överens om med mäklaren. Vad tar mäklare i arvode är därför en frågeställning utan något direkt svar. Till exempel brukar mäklare erbjuda tre olika typer av upplägg för arvodet. Den första modellen är en fast procentsats av bostadens slutpris. Det kan t.ex. innebära att arvodet blir t.ex. 4 procent av det slutgulltiga försäljingspriset. En annan vanlig modell är en så kallad ”stegrande provision”. Det innebär att det i grunden finns ett fast pris som sedan adderas med provision. Denna provision är en avtalad procentsats av den summa som blir över utgångspriset. Om man exempelvis lägger ut en lägenhet för en miljon kronor och sedan får sålt den för två miljoner kronor, då kommer den procentuella procenten beräknas på den miljonen som är över utgångspriset. Det tredje alternativet brukar vara ett fast arvode. Här avtalar man en fast summa med mäklaren – oavsett vad försäljningspriset landar på. Med hänsyn till de här tre alternativen kan det alltså variera en hel del vad tar mäklaren i arvode.