Vem betalar överlåtelseavgift för bostadsrätt?

Vem betalar överlåtelseavgift för bostadsrätt?

Sök bostadsrätt i hela Sverige

När ägarbyte av en bostadsrätt sker efter försäljning, gåva, bodelning eller arv ska vanligtvis en överlåtelseavgift betalas till föreningen för det tillkommande administrativa arbetet. Men vem betalar överlåtelseavgift för bostadsrätt? Det diskuteras ofta om det är köpare eller säljare som ska stå för kostnaden, men i själva verket finns det ingen lagstiftning som säger vilken part betalningsbördan faller på. Istället skiljer sig detta från förening till förening och ska regleras i föreningens stadgar. Om stadgarna säger att köparen ska stå för överlåtelseavgiften är det alltså denne som är ansvarig för att betalningen inkommer till föreningen, men inte nödvändigtvis den som rent faktiskt måste stå för kostnaden då säljare och köpare har friheten att avtala annorlunda i överlåtelseavtalet. Så vem betalar överlåtelseavgift för bostadsrätt om detta inte är reglerat i stadgarna? Om så är fallet mister föreningen sin rätt att ta ut en överlåtelseavgift vilket innebär att varken köpare eller säljare kan krävas på denna avgift. Detta är dock väldigt sällsynt. Föreningen saknar dock friheten att själva bestämma hur hög överlåtelseavgiften ska vara då den ska förhålla sig till prisbasbeloppet. Avgiften ska vara 2,5% av rådande prisbasbeloppet vilket idag blir runt 1 100 kronor. Läs mer på "Vad gäller vid försäljning av en bostadsrätt?".