Om Bostadsdeal.se

Vi understryker att vi inte förmedlar direkt kontakt mellan bostadssökande och hyresvärdar/säljare. Vi understryker även att vi inte har något avtal med hyresvärdarna/säljarna om att förmedla kontakt mellan bostadssökande och hyresvärdarna/säljarna, och att du ska vara Betalningsanvändare för att få tillgång till majoriteten av våra tjänster. Läs mer nedan.

Bostadssökmotorn
Bostadsdeal.se är en sökmotor som försöker samla alla lediga bostäder på marknaden. Bostadsdeal.se länkar vidare till originalkällan, vilket är andra hemsidor med fritt tillgängliga bostäder. På så sätt kan du som bostadssökande hålla dig orienterad i bostadsmarknaden för bostäder via Bostadsdeal.se. Som bostadssökande behöver du därmed inte konstant hålla koll på hundratals olika hemsidor, vilket är nästan omöjligt och dessutom extremt tidskrävande. Snabb tillgång till information om nya bostäder är kärnan till att hitta nya bostäder. Vi tillhandahåller denna information.

Automatisk marknadsplattform
Bostadsdeal.se är också en helt automatisk marknadsplattform, där användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av bostäder eller bostadssökarannonser och hyresgäster kan hämta hyresvärdarnas/säljarnas kontaktinformation och vice versa. Det är alltid gratis att publicera en bostadsannons eller en bostadssökarannons, men den ena parten ska betala för att kunna få kontaktinformation till den andra och vice versa.

Så samlar Bostadsdeal.se in information om lediga bostäder
Bostäderna på Bostadsdeal.se kommer från två olika källor:
1: Bostaden läggs upp direkt av hyresvärden/säljaren själv.
2: Våra automatiska robotar scannar internet efter lediga bostäder som inte redan finns i Bostadsdeal.se sökmotor. Här tar vi med alla bostäder från källor som vi uppfattar som riktiga, dvs där informationen är uppdaterad. För att ge bostadssökande en samlad överblick över lediga bostäder på marknaden, har Bostadsdeal.se valt att bland annat använda lediga bostäder hos allmännyttiga bostadsbolag i sin databas. Bostadsdeal.se uppmärksammar att lediga bostäder från allmännyttiga bostadsbolag kan kräva väntelista. Bostadsdeal.se varnar därmed alla bostadssökande som försöker få tillgång till en bostad som ursprungligen kommer från ett allmännyttigt bostadsbolag om detta. Vi understryker att dessa kan ha avgiftsbelagda bostadsköer. Vi uppmanar även om detta genom en pop-up som användaren ska bekräfta innan användaren kan bli vidareskickad till den externa hemsidan.
Därutöver har Bostadsdeal.se också med bostäder från betalningsportaler, om vi värderar att den specifika bostaden endast ligger på denna bostadsportal. Det kommuniceras tydligt till både de som är Betalningsanvändare och inte Betalningsanvändare när en annons länkar vidare till en betalningsportal. Detta kommuniceras bland annat genom en pop-up, som användaren ska godkänna innan hen kan bli vidareskickad till den externa hemsidan.

Bostadssökare: Ej betalande användare och Betalningsanvändare
1:
Som bostadssökande kan du som ej betalande användare använda sökmotorn genom att: Du kan upprätta en bostadssökarannons, där hyresvärden/säljaren som är Betalningsanvändare kan kontakta dig, du får besked om relevanta bostäder på mail och du kan kontakta hyresvärdar som är Betalningsanvändare.
2: Om du som bostadssökande uppgraderar till Betalningsanvändare får du dessutom dessa fördelar: Din bostadssökarannons framhävs och blir placerad högre upp i sökresultaten, alla hyresvärdar/säljare kan kontakta dig via din bostadssökarannons, du får besked via mail om de bästa bostäderna snabbare och du får tillgång till alla bostäder i sökmotorn (du kan få all kontaktinformation till de hyresvärdar som har upprättat bostäder direkt i systemet och du kan bli länkad vidare till alla de externa hemsidorna som crawlern har identifierat).

Hyresvärdar/säljare: Ej betalande användare och Betalningsanvändare
1:
Som hyresvärd/säljare kan du som ej betalande användare använda sökmotorn på detta sätt: Du kan skapa en bostadsannons där hyresvärden/säljaren som är Betalningsanvändare kan kontakta dig, du får besked om relevanta bostadssökande via mail och du kan kontakta de bostadssökande som är Betalningsanvändare.
2: Om du som hyresvärd/säljare uppgraderar dig till Betalningsanvändare får du dessutom dessa fördelar: Din bostadsannons placeras högre upp i sökresultaten, det blir gratis för alla bostadssökande att kontakta dig via din annons och du kan kontakta alla bostadssökande.

Betalningsanvändare är ett abonnemang
När du uppgraderar dig till Betalningsanvändare tecknar du ett abonnemang som du själv ska säga upp när du inte längre har användning för det - t.ex. när du har hittat en bostad eller en bostadssökare. Anledningen till att produkten är i abonnemangsform är för att det är stora skillnader på när användaren hittar det den letar efter. För vissa tar det fem dagar, och för andra två månader att hitta en bostad. Vi har valt att erbjuda korta abonnemangsperioder så att de som t.ex. hittar en bostad snabbare - inom loppet av några få dagar – inte har en stor kvarvarande del av abonnemanget som de inte har användning för.

Nöjdhet och säkerhet!
1: Om du uppgraderar dig till Betalningsanvändare och därefter inte är nöjd med produkten kan du utnyttja vår generella nöjshetsgaranti.
2: Läs i vägledningen "Använd ditt sunda förnuft" om vad du bör göra, och vad du aldrig bör göra, när du letar bostad.

Adress:
Bostadsdeal.se: Rentbuyestate.com Sweden ApS,
Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark
Organisationsnummer: 34625395