Villkor för Bostadsdeal ApS

Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb betjäning genom att skriva till support@bostadsdeal.se .

1. Allmänt
1.1
Dessa villkor, härefter benämnt ”Villkoren”, gäller vid användning av www.bostadsdeal.se, härefter benämnt ”Bostadssökmotorn”. Villkoren är gällande för använding av Bostadssökmotorn och är gällande mellan Bostadsdeal.se Aps: Social Housing Media ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, Danmark, Organisationsnummer: 38854925 (härefter ”Bostadsdeal.se ApS”) och den enskilda Användaren. Med en ”Användare” menas en person som upprättar ett konto på Bostadssökmotorn. Med en ”Betalningsanvändare” menas en Användare som har tillköpt en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Dessa fördelar är beskrivna i punkt 3.2 för bostadssökande, och i punkt 4.5 för bostadsägare.
1.2
Bostadssökmotorn är dels en automatisk marknadsplattform, där Användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av bostäder eller sökannonser, där bostadsägare och bostadssökande kan rekvirera varandras kontaktuppgifter och där anvädare kan tillgå relevanta sökresultat i form av bostäder eller bostadssökande.
1.3
Bostadssökmotorn är dels en sökmotor, som via crawling samlar in lediga bostäder från fritt tillgängliga hemsidor.
1.4
Funktionalitet för bostadssökande: Bostadssökmotorn är en bostadssökmotor som ger bostadssökande en överblick över de flesta lediga bostäder som finns på marknaden på en given tidspunkt. Bostadssökmotorn crawlar internet efter lediga bostäder på fritt tillgängliga hemsidor och tar med få rådata från de lediga bostäderna i sina sökresultat. För att ge Användaren en så omfattande överblick över bostadsmarknaden som möjligt tas bostadsannonser från allmännyttiga bostadsbolag, som kan kräva betalt medlemskap av bostadsbolaget och som kan ha långa bostadsköer samt bostäder från betalningsportaler, om det värderas att de endast ligger på betalningsportalen, med. Om den bostadssökande vill veta mer om bostaden skickas den bostadssökande vidare till den originala källan. En del av bostäderna i Bostadssökmotorn är upprättade av bostadsägarna själva. Här får den bostadssökande ett mail med bostadsägarens kontaktuppgifter om den bostadssökande vill ha ytterligare information. Bostadssökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan bostadssökande och bostadsägare, och har inte avtal med bostadsägare om att förmedla direkt kontakt mellan bostadsägare och bostadssökande. Det understryks att den bostadssökande i de flesta tillfällen ska uppgradera till Betalningsanvändare för att få ytterligare information om en bostad. Om en bostadssökande upprättar en sökannons kan bostadsägare kontakta den bostadssökande via e-mail och telefon med erbjudande om bostäder som uppfyller den bostadssökandes önskemål (se punkt 3.2 för en genomgång av vilka tjänster man som bostadssökande får som vanlig Användare och vilka tjänster man får som Betalningsanvändare).
1.5
Funktionalitet för bostadsägare: Via Bostadssökmotorn kan bostadsägare uppnå marknadsföring av deras bostäder. Som bostadsägare kan man upprätta annonser för sina lediga bostäder och man kan dessutom kontakta bostadssökande som har upprättat en sökannons direkt via databasen med bostadssökande. Vid kontakt med en bostadssökande via databasen mottages kontaktuppgifter till den bostadssökande via ett mail till bostadsägaren. Bostadsägaren ska uppgradera till Betalningsanvändare om bostadsägaren vill kunna kontakta alla bostadssökande (Se punkt 4.5 för en genomgång av vilka tjänster man som bostadsägare får om man är vanlig Användare och vilka tjänster man får om man är Betalningsanvändare).

2. Registrering, cookies och mail
2.1
Vid registrering av ett konto på Bostadssökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Som Användare kan man stoppa vanliga servicemail (mail som relaterar sig till Bostadssökmotorns funktionalitet) (minus de lagstadgade mailen som t.ex. fakturamail), ställa in eller stoppa matchmails (mail där Användaren får besked om relevanta bostäder eller bostadssökande som precis kommit ut på marknaden) genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet på hemsidan, och därefter trycka på fliken "Mailinställningar", där Användaren kan göra sina val. Som Användare kan man också alltid klicka på den länk som finns nederst i alla mail. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren kan ställa in vilka mail Användaren önskar mottaga.
2.3
Användaren kan alltid tillbakakalla alla samtycken genom att avregistrera sin profil, vilket sker nederst på sidan ”Dina uppgifter”. Sidan ses genom att trycka på ”Din profil” uppe i högra hörnet (Användaren ska vara inloggad).
2.4
Bostadssökmotorn använder cookies till många nödvändiga funktioner, till att förbättra användarupplevelsen samt till marknadsföringsmässiga och statiska hänsenden. Vid det första besöket på sidan väljer Användaren vilka cookies som får användas. Genom att använda Bostadssökmotorn accepterar Användaren att Bostadssökotorn använder cookies i överenskommelse med Villkoren för användning av cookies anfört på Bostadssökmotorn. Användaren kan alltid radera de cookies som är sparade på Användarens dator i förbindelse med användningen av Bostadssökmotorn eller ändra sina val om vilka cookies som får användas. Se en detaljerad beskrivelse av Bostadssökmotorns cookiepolitik.
2.5
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de gällande Villkoren för Bostadssökmotorn, och Användaren accepterar att Bostadssökmotorn har rätt att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars förvarning. Bostadssökmotorn upplyser om väsentliga ändringar i företagsvillkoren. Denna information kan ses på Anvämndarens konto när Användaren är inloggad. Om ändringarna rör persondata eller marknadsföringsmässiga hänsenden där det krävs förnyat samtycke kommer Användaren bli bedd om ett uppdaterat samtycke nästa gång Användaren loggar in på Bostadssökmotorn.
2.6
Användaren har rätt till att utan förvarning avregistrera sitt konto på Bostadssökmotorn. Om Användaren är Betalningsanvändare och har ett abonnemang ska abonnemanget sägas upp före avregistreringen kan göras, således att Användaren inte mister den kvarvarande del av abonnemangsperioden vid misstag.

3. För bostadssökande

3.1
En bostadssökande är en person som aktuellt letar efter en ny bostad. Endast bostadssökande kan upprätta sig som bostadssökande på Bostadssökmotorn. Användaren ska säkra att sökannonsens innehåll är rättvisande och sanningsenligt, och det får inte skrivas kontaktuppgifter, däribland telefonnummer, mailadresser eller internetadresser i en sökannons. Bostadssökmotorn har rätt till att återge hela sökannonsens innehåll på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Sökannonsen ska inaktiveras av Användaren med detsamma, och senast två dagar efter, att bostadssökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt medför omedelbar avstängning av Anvämndarens konto och borttagning av Användarens annons.
3.2
Bostadssökaren får dessa tjänster utan att betala: Bostadssökaren kan göra en sökannons där bostadsägare som är Betalningsanvändare kan kontakta den bostadssökande. Bostadssökaren kan få besked om relevanta bostäder via mail. Bostadssökaren kan kontakta de bostadsägare som har uppgraderat till Betalningsanvändare. Bostadssökaren får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Bostadssökarens sökannons blir placerad högre i sökresultaten. Alla bostadsägare (och inte endast Betalningsanvändare) kan kontakta bostadssökaren via dennes sökannons. Bostadssökaren får besked snabbare via mail om de mest eftertraktade bostäderna. Bostadssökaren får tillgång till alla bostäder på Bostadssökmotorn (om en bostad är inlagd av en bostadsägare får bostadssökaren dennes kontaktuppgifter, om en bostad är inhämtad av crawlern kan bostadssökaren gå till originalkällan).
3.3
Vid registrering som bostadssökande är Användaren skyldig att publicera en sökannons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre vardagar från registreringsdagen.
3.4
Bostadssökande kan lägga in ett foto på sin sökannons. Det är den bostadssökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, vilket alltid tolkas av Bostadssökmotorn, härunder att det inte är av sexuell karaktär och att bostadssökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Bostadssökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer detta raderas utan förvarning så snart Bostadssökmotorn blivit uppmärksam på detta.
3.5
När en bostadssökande upprättar en sökannons kan bostadsägare kontakta den bostadssökande via e-mail och telefon rörande bostäder som uppfyllder den bostadssökandes önskemål gällande bostaden personen söker.
3.6
Den bostadssökande kan i sin sökannons erbjuda att hjälpa bostadsägaren med olika sysslor eller tjänster. Bostadssökaren får endast erbjuda sedvanliga, lagliga och inte kränkande tjänster som alltid tolkas av Bostadssökmotorn (som exempel får Anvädarna inte erbjuda tjänster av sexuell karaktär). Bostadssökaren ska alltid mottaga särskild ersättning för dessa tjänster i överenskommelse till gällande lag och det är inte tillåtet för bostadssökaren att mottaga ersättning för dessa tjänster via en reduktion av hyran eller försäljningspriset. Användarna har själva ansvar för att avtal om tjänster ingås i överrensstämmelse med gällanda lag, däribland uppgifter av inkomst till Skatteverket.
3.7
Den bostadssökande accepterar att Bostadssökmotorns databas med bostäder inte kan vara 100 procent uppdaterad, och att det kan förekomma fel i en mindre del av sökresultaten eller annonserna. Dels kan en bostadsägare som har upprättat en bostadsannons på Bostadssökmotorn exempelvis glömma att inaktivera annonsen när bostaden inte längre är ledig. Dels kan det inte undgås att en bostad tas ned från en extern hemsida i en kortvarig period före Bostadssökmotorns robot besöker hemsidan där bostaden annonseras. Dels kan det inte undgås att bostäder som inte längre finns på marknaden fortsatt visas som lediga på externa hemsidor, för att webmastern på den externa hemsidan har glömt att uppdatera denna. Om en bostadssökande uppgraderar till Betalningsanvändare i förbindelse med en annons som innehåller fel är den bostadssökande berättigad till återbetalning av den aktuella abonnemangsperioden.
3.8
Bostadssökaren bekräftar att bostadssökaren själv har ansvar för att kontrollera att en bostadsägare har rätten att hyra ut eller sälja en specifik bostad och att informationen om bostaden är korrekt innan ett avtal ingås med en bostadsägare, och innan det överförs betalning till bostadsägaren, som beskrivet i vägledningen "Använd ditt sunda förnuft".

4. För bostadsägare
4.1
En bostadsägare är en person (t.ex. privata bostadsägare, fastighetsmäklare och advokater) som har rätt att hyra ut eller sälja en ledig bostad. Vid registrering av ett konto som bostadsägare förpliktar Användaren sig till att endast kontakta potentiella bostadssökande med erbjudande om bostäder som Användaren har rätt att hyra ut eller sälja, och som passar till den specifika bostadssökarens önskemål och behov som har angivits i sökannonsen på Bostadssökmotorn.
4.2
Bostadsägaren får endast annonsera bostäder som de antingen själva har äganderätt till eller där bostadsägaren har en entydig, skriftlig dokumenterad rätt till att annonsera bostaden.
4.3
Det är bostadsägarens fulla ansvarar att informationen i bostadsägarens annonser är rättvisande och sanningsenliga. Bostadsägaren har ansvar över att säkra att bostadsägaren har de nödvändiga immeteriella rättigheterna till allt material som laddas upp på Bostadssökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer det bli borttaget så snart Bostadssökmotorn blir uppmärksam på detta. Bostadssökmotorn har rätt till att återge hela eller delar av bostadsannonsens innehåll på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Det får inte anges kontaktuppgifter, däribland telefonnummer, mailadresser, internetadresser eller övriga kontaktuppgifter i annonserna. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Använderen ska inaktivera annonser med detsamma när bostaden inte längre är ledig.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med bostadssökande är bostadsägaren förpliktigad att försäkra sig om att inga kontaktuppgifter till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Däribland är det inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-mail, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras mailadresser.
4.5
Bostadsägare får dessa tjänster utan att betala: Bostadsägaren kan upprätta en bostadsannons där bostadssökande som är Betalningsanvändare kan kontakta bostadsägaren. Bostadsägaren får besked via mail om relevanta bostadssökande som har upprättat en sökannons. Bostadsägaren kan hämta kontaktuppgifter om de bostadssökande som har upprättat en sökannons och som är Betalningsanvändare. Bostadsägare får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Bostadsägarens bostadsannons placeras högre i sökresultaten. Alla bostadssökande (oavsett om bostadssökaren är upprättad som Betalningsanvändare eller ej) kan kontakta bostadsägaren via dennes annons. Om bostadsägaren har upprättat en aktiv bostadsannons för en ledig bostad kan bostadsägaren kontakta alla bostadssökande som har upprättat en sökannons. 
4.6
När en bostadsägare upprättar en bostadsannons kan bostadsägaren kontaktas via mail eller telefon av bostadssökande.

5. Ansvarsfrånskrivning
5.1
Bostadssökmotorn är en automatisk plattform med användargenererat innehåll där bostadssökande och bostadsägare annonserar bostäder samt bostadsönskemål. Bostadssökmotorn är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Bostadssökmotorn och tar inte ansvar för någon form av information angivet av Användarena eller för något avtal som ingås direkt mellan Användarna. Bostadssökmotorn frånskriver sig allt ansvar för samtliga avtal som ingås mellan Användarna. Användaren accepterar att Bostadssökmotorns samlade ansvar under inga omständrigheter kan överstiga SEK 0 (noll).
5.2
Bostadssökmotorn är inte ansvarig för att de kontaktuppgifter som levereras av Bostadssökotorn kommer leda till att avtal ingås mellan Användarna. Bostadssökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan bostadssökande och bostadsägare.
5.3
I de fall där Bostadssökmotorn hämtar information direkt från ett fastighetsbolags hemsida eller annan tredje parts hemsida, ansvarar inte Bostadssökmotorn för att informationen som hämtats från hemsidan är korrekt.
5.4
Användaren är personligt ansvarig för den information som Användaren publicerar på Bostadssökmotorn.
5.5
Bostadssökmotorn är en automatisk marknadsplattform där Användare kan upprätta bostadsannonser. Vid upprättelsen av en bostadsannons företar Bostadssökmotorn endast en generell, automatisk softwarebaserad kvalitetskontroll av innehållet i bostadsannonsen. Bortsett från denna automatiska kvalitetskontroll kontrollerar Bostadssökmotorn inte nya bostadsannonser. Det kan förekomma fel i bostadsannonser, exempelvis felskriven hyra eller försäljningspris, fel kontaktuppgifter etc., precis som det kan förekomma att en Användare i motstrid med Bostadssökmotorns villkor upprättar en bostad som Användaren inte har rätt att hyra ut. Om Bostadssökmotorn görs uppmärksam på fel eller avsaknad av uppgifter i en bostadsannons, härunder att bostadsägaren inte har rätt att hyra ut eller sälja en bostad, kommer bostadsannonsen bli borttagen med syfte att undersöka felet närmre. Användaren accepterar att Bostadssökmotorn inte har något ansvar för fel och avsaknad av innehåll i bostadsannonser på Bostadssökmotorn, med mindre Bostadssökmotorn har blivit uppmärksam på dessa fel. Läs mer om hur man som bostadssökande minimerar risken för att bli utsatt för bedrägeri i denna vägledning: "Använd ditt sunda förnuft".

6. Behandling av personuppgifter

6.1
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av dina personuppgifter i förbindelse med användning av Bostadssökmotorn.

7. Abonnemangsvillkor, betalning och ångerrätt
7.1
Alla köp görs online och alla priser på Bostadssökmotorn är angivet inklusive moms. Betalning sker online med en rad olika korttyper, däribland Visa, MasterCard m.m.
7.2
Både bostadssökande och bostadsägare kan upprätta ett Användarkonto och få olika tjänster utan betalning (se 3.2 och 4.5). Användare kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare vilket är en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. I punkt 7.11 beskrivs det hur du säger upp ett abonnemang som Betalningsanvändare.
7.3
Så köps ett abonnemang som Betalningsanvändare: Upprätta ett Användarkonto eller logga in på ett existerande Användarkonto. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad) och välj ”Köp”. Bekräfta att du vill köpa ett abonnemang och att Bostadssökmotorn automatiskt får dra betalningen från ditt betalningskort var gång en ny abonnemangsperiod påbörjas. Ange dina kortuppgifter och godkänn köpet. Så snart du har godkänt köpet aktiveras abonnemanget och du har tillgång till att använda de tjänster som kommer med abonnemanget.
7.4
Aktuella abonnemangspriser för bostadssökande: Vid uppgradering till Betalningsanvändare för första gången är priset 14,90 kr. för den första dagen och därefter 149 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 14,90 kr. Om Användaren har varit uppgraderad till Betalningsanvändare tidigare är priset 149 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangsperiserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.5
Aktuella abonnemangspriser för bostadsägare: Vid uppgradering till Betalningsanvändare för första gången är priset 39,90 kr. för den första dagen och därefter 399 kr. per 7 dagar i ett löpande abonneamng. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 39,90 kr. Om Användaren har varit uppgraderad till Betalningsanvändare tidigare är priset 399 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangsperiserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.6
Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras kommer Bostadssökmotorn försöka utföra betalningen igen i en period eller vid relevant aktivitet för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att Användaren inte oavsiktligt mister den tjänst och de fördelar som Användaren förväntar sig mottaga, exempelvis att Användaren snabbt får besked om nya bostäder som kommer på marknaden.
7.7
Vid köp av produkter på Bostadssökmotorn skickas en lagstadgad bekräftelse på köpet via mail.
7.8
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa med utgången av den pågående abonnemangsperioden. 
7.9
På sidan ”Fakturor” kan alla fakturor hämtas. 
7.10
Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler från och med den dag som Användaren mottager en bekräftelse på sitt tecknade abonnemang. Om Användaren vill utöva sin ångerrätt kan den använda ett standardformulär som finns tillgänglig på Konsumenteverkets webbsida www.konsumentverket.se samt skicka det till Bostadsdeal.se ApS från den mailadress som Användaren har registrerat sig med. Användaren kan även meddela att den önskar nyttja ångerrätten genom att exempelvis kontakta Bostadsdeal.se ApS på följande mailadresss: support@bostadsdeal.se. Om Användaren utövar sin ångerrätt kommer Användaren att krediteras det debiterade beloppet inom 14 dagar, från den dagen då Bostadsdeal.se ApS mottog meddelandet.
7.11
Så sägs abonnemanget upp: Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. Tryck därefter på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan. Följ instruktionerna på den sida som kommer fram efter att du tryckt på knappen ”Tillgångsstatus”. När Användaren säger upp abonnemanget dras det inte fler pengar på Användarens konto och tillgången som Betalningsanvändare utlöper automatiskt när den pågående abonnemangsperioden utlöper. 

8. Användarens användning och missbruk av Bostadssökmotorn
8.1
Missbruk av Bostadssökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott av Villkoren, som ger Bostadssökmotorn rätt att stänga Användarens konto på Bostadssökmotorn och radera innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott. Om Bostadssökmotorn värderar att avtalsbrottet är av särskild grov karaktär kan Användaren bli permanent avstängd från Bostadssökmotorn.
8.2
I de fall där Användarens agerande medför förlust av information i Bostadssökmotorn eller på annat sätt skadar Bostadssökmotorn eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av en sådan skada i överrenskommelse med dansk lagstiftnings regler. Användaren är inte ansvarig för indirekt förlust såsom förlust av vinst och förlust av omsättning. Förlust av data betraktas som en direkt förlust. Användaren och Bostadssökmotorn har avtalat att i det fall en annan Användare än den Användare som orsakat skadan kommer till skada, har Bostadssökmotorn rätt att överföra ansvaret i sitt krav mot den Användaren som orsakat skadan till den Användare som kommit till skada.
8.3
Användaren får inte avkoda Bostadssökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Bostadssökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Bostadssökmotorn utöver vad som följer en normal användning av Bostadssökmotorn.
8.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens till, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Bostadssökmotorn till någon annan än Användaren själv.
8.5
Bostadssökmotorn ger inte några immateriella rättigheter till Användare, varken helt eller delvis. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distrubera något material från Bostadssökmotorn utan föregående skriftlig tillåtelse från Bostadssökmotorn.

9. Tillämplig lag och tvistelösning

9.1 Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Bostadssökmotorn och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig tvingade konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning.
9.2
Varje tvist mellan Bostadssökmotorn och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans. Om Användaren är konsument och bosatt i Sverige, kan tvisten dock avgöras av en svensk domstol.