Villkor för Bostadsdeal ApS

Det är alltid gratis att registrera sig. Du kan därefter välja att uppgradera till Guldanvändare, om du vill ha speciella fördelar. Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb, personlig betjäning genom att skriva till support@bostadsdeal.se

1. Allmänt
1.1 
Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som det hänvisas till i dessa villkor eller som tillhandahålls på följande webbplats, härefter gemensamt benämnda ”Villkor”, gäller vid användningen av www.bostadsdeal.se, efterföljande benämnt ”Portalen”. Villkoren gäller vid användning av Portalen och gäller mellan Bostadsdeal.se ApS: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark org. nr 34625395, och varje Användare. Med en ”Användare” avses en person som registrerar ett konto på Portalen eller som inhämtar kontaktinformation från en annons på Portalen. 
1.2
Funktionalitet för bostadssökande: Bostadsdeal.se är primärt en sökmotor med bostäder, vilket ger bostadssökande en överblick över vilka lediga bostäder som finns på marknaden just nu. Bostadsdeal.se crawlar nätet efter lediga bostäder och tar med ett fåtal rådata om de lediga bostäderna i sökresultaten. Om den bostadssökande vill få mer information gällande bostaden skickas den bostadssökande vidare till originalkällan. Vi understryker att Bostadsdeal.se inte förmedlar direkt kontakt mellan bostadssökande och hyresvärdar. Det finns inte något avtal med hyresvärdarna om att förmedla kontakt mellan hyresvärdarna och bostadssökande. En mindre del av annonserna på Bostadsdeal.se är upprättade av hyresvärdarna/bostadsägarna själva. Om bostadssökande önskar ytterligare information gällande en av dessa bostäder erhåller bostadssökande ett mail med hyresvärdens kontaktinformation. Vi understryker att användaren i de flesta fall behöver uppgradera till Guldanvändare för att få mer information gällande bostaden.
1.3
Funktionalitet för hyresvärdar och bostadsägare: Genom Bostadsdeal.se ApS kan hyresvärdar/bostadsägare få marknadsföring av deras bostäder. Hyresvärden/bostadsägaren kan upprätta en annons för sina lediga bostäder och kan även kontakta bostadssökande direkt genom databasen med bostadssökanden. Vid kontakt med en bostadssökande genom databasen med bostadssökanden erhåller hyresvärden/bostadsägaren ett mail med kontaktinformation till den bostadssökande. Vi understryker att det krävs att hyresvärden uppgraderar sig till Guldanvändare om denne vill komma i kontakt med bostadssökande via databasen.

2. Registrering, cookies och e-post
2.1
Vid registrering av ett konto på Portalen eller vid inhämtande av kontaktinformation från en Användare av Portalen så accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Vid registrering av ett konto på Portalen accepterar Användaren att mottaga e-postmeddelanden från Portalen, inklusive servicemail, nyhetsbrev samt e-post med information om relevanta bostäder eller bostadssökande. Mottagande av e-post kan enkelt och selektivt stoppas genom att klicka på den tillhörande länken som kommer med det skickade e-postmeddelandet.
2.3
Vid registrering av ett konto accepterar Anvandaren att Portalen använder cookies, enligt villkoren för användning av cookies angivna på Portalen, vars avsikt är att optimera Användarens upplevelse av Portalen. För det fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Portalen endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparats på Användarens dator i samband med användning av Portalen. Se en detaljerad beskrivning av vår cookiepolicy här.
2.4
När ett användarkonto upprättas skapas ett automatiskt genererat lösenord som Användaren alltid kan hämta genom att använda funktionen ”Glömt lösenord” på www.bostadsdeal.se.
2.5
Vid registrering av ett konto får Användaren tillgång till tipsa-en-vän-funktionen, varigenom Användaren, genom Portalen, kan tipsa andra om Portalen genom att skicka e-postmeddelanden. Användaren får endast tipsa de personer som Användaren känner och Användaren är ensamt ansvarig för att mottagaren accepterar mottagandet av sådana e-postmeddelanden.
2.6
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande Villkor för Portalen och Användaren accepterar att Bostadsdeal.se ApS har rätt till att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars varsel. Bostadsdeal.se ApS upplyser om väsentliga kommersiella ändringar. Sådan information kan ses på Användarens konto, när Användaren loggar in.
2.7
Användaren har rätt att när som helst avregistrera sitt användarkonto på Portalen. Abonnemang för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och Användaren kommer inte att debiteras för fler abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsperiod återbetalas inte. 

3. Särskilt för bostadssökande
3.1
Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny bostad i Sverige har rätt att hämta information om bostäder eller registrera sig på Portalen. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt, och det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress, i en sökannons. Användaren är införstådd med att uppladdat material kan visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Tjänsten görs tillgänglig för konsumenter som är bosatta i Sverige. Användaren ska omedelbart efter det att bostadssökningen inte längre är aktuell, och senast inom två dagar, inaktivera annonsen. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbart avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort.
3.2
Vid registrering som bostadssökande är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre arbetsdagar från registreringsdagen.
3.3
Det är alltid kostnadsfritt för bostadssökande att registrera ett konto, en sökagent och en sökannons på Portalen. Det är också kostnadsfritt för bostadssökande att ta kontakt med de hyresvärdar och säljare som har friköpt en eller flera av deras annonser på Portalen. Därutöver kan bostadssökande välja att uppgradera till tjänsten Guldanvändare,  som ger en framhävd bostadssökarannons som är placerad i toppen av sökreslutaten, snabbt besked om nya bostäder, tillgång till alla bostäder samt andra fördelar som optimerar möjligheten att hitta en bostad. 
3.4
Bostadssökaren kan lägga in ett foto på sin bostadssökar-annons. Det är bostadssökarens fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, som alltid tolkas av Bostadsdeal.se ApS. Häribland får fotot inte vara av sexuell karaktär samt att bostadssökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Portalen.
3.5
Vid registrering som bostadssökande accepterar Användaren att Användarens kontaktinformation och annonser, på olika dynamiska sätt, delas med de användare som använder Portalen, och att dessa användare får kontakta Användaren via mail eller telefon angående Användarens konkreta önskemål i bostadssökningen.
3.6
Bostadssökande kan i sin bostadssökar-annons erbjuda sig att hjälpa hyresvärden med sysslor. Bostadssökaren kan även kontakta hyresvärdar som efterfrågar dessa tjänster av sin kommande hyresgäst. Som bostadssökande får du endast erbjuda sedvanliga, lagliga och icke-kränkande tjänster som alltid tolkas av Bostadsdeal.se ApS (du får till exempel inte erbjuda extra tjänster av sexuell karaktär). Bostadssökaren ska alltid mottaga särskilt honorar för dessa tjänster i överensstämmelse med gällande lag, och det är inte tillåtet för bostadssökaren att mottaga honorar för dessa tjänster via en reduktion av hyrespriset. Användarna har själva ansvar för att avtal om tjänster ingås i överrensstämmelse med gällande lag, däribland uppgifter om inkomst till skattesverket, och Bostadsdeal.se ApS har inte ansvaret för detta.

4. Särskilt för hyresvärdar och säljare
4.1
Vid registrering av ett konto som hyresvärd eller säljare åtar sig Användaren att efter bästa förmåga erbjuda potentiella bostadssökande bostäder som matchar den bostadssökandes önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen på Portalen.
4.2
Enbart hyresvärdar, säljare, fastighetsmäklare och advokater som representerar hyresvärden eller säljaren får registrera ett konto på Portalen. Användare får endast annonsera en bostad som de har rätten till att agera i förhållande till. 
4.3
Hyresvärdar och säljare ansvarar till fullo för att informationen i deras annonser är riktig och sanningsenlig. Hyresvärdar och säljare ansvarar för att de innehar nödvändiga immateriella rättigheter till allt material som laddas upp på Portalen. Hyresvärdar och säljare är införstådda med att material som laddas upp också kan komma att visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste inaktivera sina annonser omedelbart, och senast inom en vardag, efter att bostaden är såld eller uthyrd.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella bostadssökande är hyresvärden eller säljaren förpliktigad att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren av erbjudandet eller kommunikationen. Det är heller inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
4.5
Det är kostnadsfritt för hyresvärdar och säljare att registrera ett konto, en sökagent och en annons på Portalen. Härutöver kan man som hyresvärd eller säljare välja att uppgradera sig till Guldanvändare, Guldanvändare+ eller Guldanvändare++, vilka ger olika förmåner, inklusive åtkomst till databasen med bostadssökande på Portalen, samt gratis tillgång till kontaktinformation på sin egen annons, framhävning av sin annons eller en topplacering av sin annons i sökresultaten.
4.6
Vid registrering som hyresvärd eller säljare accepterar Användaren att Användarens kontaktinformation och annonser, på olika dynamiska sätt, delas med de användare som använder Portalen, och att dessa användare får kontakta Användaren via mail eller telefon angående Användarens bostäder.
5. Ansvarsbegränsning
5.1
Portalen är en annonsplattform med användargenererat innehåll, där hyresvärdar, säljare och bostadssökande publicerar annonser med bostadserbjudanden och bostadsönskemål. Portalen är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Portalen och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler samt att de inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information denne publicerar på Portalen. Portalen frånskriver sig från allt ansvar för avtal som ingås direkt, eller andra mellanhavanden, mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Portalen skadeslöst mot krav på ersättning pga. användargenererat innehåll eller pga. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag samt vid intrång av immateriella rättigheter.
5.2
Portalen har rätt till, men ingen skyldighet, att granska av Användaren uppladdat material. Av Användaren uppladdat material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande eller väcka anstöt eller som står i strid med lagen. Portalen förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Portalens skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor. 
5.3
Portalen garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Portalen ständigt är tillgängliga. Utöver otillgänglighet pga. underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Portalen ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller dess innehåll.
5.4
Portalens ansvar för tjänsterna som regleras av Villkoren inskränker sig till tekniska fel som beror på Portalens oaktsamhet och ersättningen uppgår till högst annonskostnaden.
5.5
Portalen ansvarar inte för i vilken utsträckning som kontakter mellan Användare förmedlade genom Portalen leder till att avtal ingås mellan Användare.
5.6
I de fall Portalen hämtar information direkt från en hyresvärds eller säljares webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Portalen för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt.

6. Immateriella rättigheter
6.1 
Allt material på Portalen är skyddat av immateriella rättigheter. 
6.2
Användare får skriva ut enskilda sidor från Portalens webbsida för enskilt bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Portalen.
6.3
Genom publicering av material på Portalen accepterar Användaren användning av materialet i enlighet med dessa Villkor.

7. Politik rörande personuppgifter 
7.1 
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av Användarens personuppgifter i förbindelse med användningen av Portalen. 

8. Betalning
8.1
Alla köp på Portalen sker online och alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Betalning sker online med hjälp av ett stort utbud av kontokort, såsom Visa kort, MasterCard m.m.
8.2
Det är möjligt att uppgradera till tjänsten Guldanvändare och få ta del av unik tjänst. Alla produkter på Portalen är i abonnemangsform och förnyas automatiskt genom att pengar dras eller betalas från Användarens konto när en given abonnemangsperiod löper ut (om transaktionen inte kan genomföras prövas den igen i 30 dagar för att säkra leverering av Användarens beställda produkt). Denna tjänst säkrar att Användarens tillgång som Guldanvändare inte stoppas oavsiktligt, utan att Användaren själv önskar att avsluta status som Guldanvändare och företar en aktiv handling för att avsluta abonnemanget. Det finns ingen ytterligare bindning. Vid köp av produkt på Bostadsdeal.se skickas en laglig bekräftelse på köpet via mail. Då ett abonnemang först betraktas som levererad när bekräftelsen på mail har tagits emot, kan inte abonnemanget stoppas innan det finns en rimlig säkerhet i när bekräftelsemailet har tagits emot. Abonnemanget kan därmed stoppas från och med 3 timmar efter att abonnemanget blivit köpt. Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa när den aktualla perioden är slut. Abonnemanget som Guldanvändare, kan stoppas när användaren är inloggad på sin profil genom att trycka på sidan ”Fakturor” och sedan därefter trycka på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, och följa vägledningen. Abonnemanget inaktiveras av Användaren själv och får inte inaktiveras av någon tredje part. Inaktiveringen av abonnemanget genomförs på sidan som visas när Användaren klickar på ’Tillgångsstatus’. Detta för att säkra om att det inte är möjligt för andra än användaren själv att inaktivera ett abonnemang utan användarens intention. På sidan "Fakturor" kan Användaren även se alla fakturor. När Användaren avslutar abonnemanget, debiteras inte längre Användarens konto och tillgången till abonnemanget som Guldanvändare avslutas automatiskt när den akutella abonnemangsperioden löper ut.
8.3
Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller från och med den dag som kontot registrerades på Portalen. Dock samtycker Användaren till att ångerrätten faller bort om Användaren använder Portalen. Det kan t.ex. ske genom att kontakta en annan användare på Portalen rörande bostäder eller genom att aktivera en annons i någon form. Om Användaren vill utnyttja sin ångerrätt kan den meddela oss på följande e-postadress support@bostadsdeal.se.

9. Användarens användning och missbruk av Portalen
9.1
Missbruk av Portalen eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Portalen rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren pga. väsentligt avtalsbrott.
9.2
I de fall Användarens agerande medför förlust av data på Portalen eller på annat sätt skadar Portalen eller andra Användare så är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Användaren ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst och förlust av intäkter. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust. Användaren och Portalen har kommit överens om att för det fall en annan Användare än skadevållande Användare lider skada så har Portalen rätt att överlåta sitt krav mot den skadevållande Användaren till den skadelidande Användaren.
9.3
Användaren får inte dekompilera (avkoda) Portalen eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Portalen, inklusive struktur och sammansättningen av Portalen, utöver vad som följer av normal användning. 

10. Tillämplig lag och tvistelösning
10.1
Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor och andra avtal som ingås mellan Portalen och Användaren.