Lägenheter i Göteborg – hur ser marknaden egentligen ut?

Med en kraftig befolkningstillväxt de senaste åren går Göteborgsregionen nu mot att bli en miljon invånare – vilket ökar trycket ytterligare på upprättandet av fler lägenheter i Göteborg. Regionen har under de senaste 17 åren växt rejält. En av de största utmaningarna som skapat stor debatt har varit just bristen på lägenheter i Göteborg – en trend som känns igen i de flesta av landets större städer och där den ökade genomsnittliga kötiden för en lägenhet i Göteborg inte är något unikt i sig utan snarare ett kvitto på den bostadsbrist vi omges av idag.
21. mars 2017 | Skrivet av: Leonora Jensen
Lägenheter i Göteborg – hur ser marknaden egentligen ut?

Med en kraftig befolkningstillväxt de senaste åren går Göteborgsregionen nu mot att bli en miljon invånare – vilket ökar trycket ytterligare på upprättandet av fler lägenheter i Göteborg. Speciellt i populära områden såsom Majorna/Linné och Härlanda/Örgryte. Regionen har under de senaste 17 åren växt med cirka 150.000 invånare, vilket såklart kommer med såväl utmaningar som möjligheter. En av de största utmaningarna som också skapat stor debatt i såväl media som på politikernivå har varit just bristen på lägenheter i Göteborg – en trend som känns igen i de flesta av landets större städer och där den ökade genomsnittliga kötiden för en lägenhet i Göteborg inte är något unikt i sig utan snarare ett kvitto på den bostadsbrist vi omges av idag.

Bostadsbristens utveckling av lägenheter i Göteborg

I perioden 1 januari 2012 till 30 april 2016 förmedlades cirka 18500 lägenheter i Göteborg med en medelkötid på strax över 3 år. Går man djupare in i tidsperioden ovan och analyserar trender för kötid och förmedlade lägenheter kan man ställa siffrorna mot varandra för att få svart på vitt. Enligt uppgifter var den genomsnittliga kötiden 2012 omrking 2.5 år, vilket kan ställas i jämförelse med de 5.2 år som var den genomsnittliga kölängden för en lägenhet i Göteborg fyra år senare.
Bostadsbristen i landets näst största stad är dock inget nymodernt fenomen, utan snarare en fråga som har funnits på politikernas agenda under hela det förra seklet men som nu på allvar skriker efter en lösning för att inte hämma produktion och tillväxt.

Bostadsbristen idag och framåt - tips till dig som letar lägenhet i Göteborg

Hur löser man då bostadsbristen? Är det så enkelt som att bara bygga fler lägenheter i Göteborgs stad, eller är det mer komplext än så? Svaret varierar beroende på vem du frågar – även om man vid det här laget bör kunna dra slutsatsen att det inte finns något enkelt svar. Flera olika lösningar har presenterats de senaste åren, däribland: flytande bostäder på vattnet, göra om kolonistugor till bostäder utanför säsong, justera hyrorna, och gör det begränsa möjliheterna att överklaga plan- och byggärenden –samtidigt som man vill upprätta fler lägenheter i Göteborgsregionen.

Det du som söker efter en lägenhet i Göteborg kan tänka på är att leta aktivt och vara öppen inför vilka områden du kan tänka dig att bo i. Såväl kötider som hyresnivåer kan skilja stort mellan olika områden och hyresvärdar – vilket kan göra det svårt att veta vad du som bostadssökande ska använda som referensramar i jakten på din nästa bostad.
Som vi såg bland förslagen på hur bostadsbristen kan lösas finns det mycket kreativitet bland förslagen – ett tecken på att det kan vara värt att hålla ett öga på hela bostadsmarknaden framöver för att inte missa nya former för boenden. En sådan översikt över lägenheter i Göteborg kan du snabbt och enkelt få fram här.